De bekende Amerikaanse onderzoeker Brian Wansink kwam jaren geleden met aanwijzingen dat mensen minder opscheppen op een klein bord. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat er gerommeld is met de onderzoeksresultaten. Daarom werd deze theorie in twijfel getrokken.

Een nieuw onderzoek

Britse gedragswetenschappers hebben daarom het onderzoek opnieuw uitgevoerd onder 134 mensen. Ze keken hierbij of de grootte van het bord invloed had op hoeveel mensen aten. Deelnemers werden in 2 groepen verdeeld in twee aparte ruimtes. Ze kregen een lunch geserveerd en mochten zoveel oppakken als ze wilden. De ene groep kreeg alleen een groter bord dan de andere groep.

Wat bleek: de groep met grote borden at 3% meer dan de groep met kleine borden. Het effect is daarmee kleiner dan gedacht werd.

Toch een groot bord pakken?

3% lijkt weinig, maar als je dagelijks 3% bespaart op je calorie inname, kan je op de lange termijn alsnog afvallen. Kijk dus altijd kritisch naar je portiegrootte, of je nu op een groot, of klein bord opschept!

Bron: Plate size and food consumption: a pre-registered experimental study in a general population sample