Werkdruk en werkstress

Elke medewerker kan waarschijnlijk beamen dat hij of zij wel eens stress heeft ervaren op het werk. Deze stress noemen we ook wel gezonde werkdruk. Langdurige werkdruk zorgt op den duur voor een ongezonde werkstress wat kan leiden tot chronische stress en verzuim. Het proces van gezonde werkdruk naar ongezonde werkstress wordt veroorzaakt door een disbalans tussen ‘job demands’ (werk stressoren) en ‘job resources’ (energiebronnen) volgens de ‘Job Demands – Resources model’ van Prof. Arnold Bakker. Werkstressoren zijn onder anderen het verrichten van te veel werk of te moeilijk werk. Energiebronnen op het werk zijn onder andere het bereiken van doelen, persoonlijke groei, steun van collega’s en leidinggevende, persoonlijke coaching, flexibiliteit in je dagindeling, autonomie en participeren in besluitvormingen.

 

                    

 

Signalen herkennen als werkgever

Iedereen uit stress op een andere manier. De signalen kunnen zowel op het gebied van het denken, emotie, fysiek of in het gedrag plaatsvinden. Als werkgever zijn gedragssignalen en mogelijk fysieke signalen het beste te herkennen. Signalen zijn onder andere: snel geïrriteerd, moeite met concentreren, meer fouten maken, sneller huilen, vaker ziek melden, sneller zich irriteren aan anderen en/of kwaliteit van het geleverd werk neemt af. Daarnaast komen vermoeidheid, aankomen/afvallen en hoofd-, nek- of rugpijn vaak voor. Met name vermoeidheid, zonder een andere medisch oorzaak, is een voorspeller voor een burn-out. Herken je een combinatie van klachten bij een medewerker? Grijp meteen in! Zorg als werkgever ervoor dat leidinggevenden binnen jullie bedrijf ook getraind zijn in het herkennen van signalen.

 

Wat kan je als leidinggevende doen?

Ga in gesprek met je medewerker! Iedereen heeft zijn eigen energiegevers en energienemers op het werk en thuis. Hierdoor is er geen kant-en-klaar plan. Zorg er als leidinggevende wel voor dat er voldoende werk gerelateerde energiegevers zijn.
Nu er veel meer vanuit huis wordt gewerkt, is het lastig om signalen te herkennen. Besteed extra aandacht aan het één-op-één contact met je medewerkers. Zorg dat er niemand onder de radar verdwijnt. Juist diegenen die niet aan de bel trekken, hebben de lat heel hoog of te hoog voor zichzelf liggen. In dit geval gaat de uitdrukking ‘geen bericht, goed bericht’ niet op!

 

'Een medewerker met een burn-out is gemiddeld zes maanden uit de running.'

 

Wil jij meer doen voor je medewerkers?

Als werkgever kan je je medewerkers ondersteunen door gespecialiseerde coaches in te zetten. Zowel preventief bij lichte stressklachten, als bij ernstige klachten om een burn-out te voorkomen. Onderzoek laat zien dat medewerkers heel goed kunnen herstellen van stress en burn-out klachten. Met de juiste hulp kunnen ze weer effectief aan het werk en een burn-out voorkomen.


Het programma ‘Grip op je energie’ van MyDailyLifestyle is hier op gericht! Samen met een mentalcoach gaat de medewerker 12 weken lang aan de slag. De energiereserves worden weer aangevuld en de medewerker krijgt inzichten in de stressklachten, de oorzaak en de aanpak waardoor stress/burn-out klachten worden gereduceerd of verdwijnen. Als leidinggevende is het in jouw belang om werkstress te voorkomen of indien niet mogelijk te reduceren. Je krijg er een effectieve en tevreden medewerker voor terug en vermijdt de kosten van het ziekteverzuim en bijkomende problemen voor jezelf.

 

Klik hier voor meer informatie hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in deze tijd.  

 

Bronnen: www.ergomotion.nlwww.arboned.nl